حريم خصوصی

تعهد به حقوق

جلب رضایت و صداقت دو طرفه لازمه هر تجارت قدرتمند و پایدار است.

از این رو فروشگاه Gmony به همه حقوق اخلاقی و قانونی برای کاربران و مشتریان خود واقف و پایبند بوده و در جهت اعتماد هر چه بیشتر مشتریان خود می کوشد تا از اطلاعات کاربران خود محافظت کرده و به همه مطالب موجود در وب سایت فروشگاهی خود پایبند باشد.

نیاز ابتدایی در ایجاد هر گونه  تبادل و معامله ای، اعتماد میان طرفین است و Gmony به طور رسمی نسبت به بیان هر مطلبی در سایت خود متعهد است تا بتواند بهترین خدمات را به کاربران و مشتریان خود ارائه دهد تا از مشتریانی دائمی و خوشنود بهره مند شود و نسبت به افزایش فروش، سرویس و خدمات بهتری را در اختیار کاربران خوب خود ارائه دهد.

امروزه یکی از فاکتورهای اساسی در بازاریابی آنلاین و تجارت موفق، تنها، رفاه و خوشنودی مشتریان شناخته شده.